Ми пишаємомось нашою роботою

Про Асоціацію

Заснована 2017 року за підтримки Ради волонтерів при Міністерстві оборони України, Асоціація виробників озброєння та військової техніки України стала найвпливовішим та найчисельнішим об’єднанням приватних компанійна українському ринку оборонної промисловості – спільнотою виробників озброєння в Україні, що налічує близько 100 ключових гравців в сегментах:

– Виробництво озброєнь,

– Виробництво військової техніки,

– Виробництво спеціальної техніки (системи стеження, прослуховування, системи спеціального зв’язку).

– Виробництво спорядження та засобів захисту.

 

Команда Асоціації виробників озброєння та військової техніки України:

– це досвідчений й професійний GR-радник для Вашої компанії,

– це допомога у налагодженні партнерських відносин з урядом,

– це шлях до встановлення ділових зв’язків з кращими міжнародними та українськими компаніями.

Ми – більше ніж просто Асоціація. Моментом на сьогодні ми є універсальним інструментом для бізнесу й уряду – платформа співпраці лідерів промисловості, наукових кіл і уряду щодо напрацювання рішень і політик, направлених на реалізацію національних інтересів і потреб в секторі безпеки і оборони, з акцентом на розвиток Кластера оборонної промисловості України.

Ми надаємо компаніям-членам можливість спільними зусиллями вирішити важливі для інвестиційного клімату України питання, покращивши його на користь оборони і безпеки країни в цілому, індустрії, економіки і суспільства.

Двигуном змін та інновацій в нашій діяльності є безпосередньо активні члени Асоціації – компанії-лідери української оборонної промисловості.

Асоціація виробників озброєння та військової техніки України допомагає бізнесу охопити всю країну завдяки зв’язкам між офісами, що розташовані в Дніпрі, Києві, Львові, Одесі та Харкові.

 

Політична роль:

AUDM працює над зміцненням партнерства між урядом і промисловістю шляхом діалогу, просвітництва і взаємодії з Парламентом та виконавчою владою. Команда з розробки політик Асоціації здійснює моніторинг, освітню роботу зі своїми членами та повідомляє щодо законодавчих змін, що мають безпосереднє значення і вплив на діяльність сектора безпеки і оборони.

 

Візія/Бачення AUDM 2017:

Асоціація є довіреним партнером і радником Уряду і Парламенту України з питань національної безпеки і оборони, надаючи всебічну підтримку державним структурам у напрацюванні політик і стратегічних документів, а також з визначених питань оборонного замовлення.

 

Візія/Бачення AUDM 2020:

До 2020 року в Україні за оцінкою СВІТОВИХ авторитетних дослідних інституцій будуть створені кращі умови ведення підприємництва в галузі виробництва й розробки технологій військового/подвійного призначення, озброєння і військової техніки.

 

Місія AUDM

AUDM залучає інноваторів ефективних лідерів до розробки та впровадження рішень, кращих практик, політик й передових технологій в секторі безпеки і оборони з акцентом на розвиток Кластера оборонної промисловості.

 

Цінності

Інновації, відповідальне лідерство, результат.

 

Мета Асоціації

Метою Асоціації є створення передумов до впровадження принципів ринкової економіки в секторі оборонної промисловості  України шляхом:

1) Створення інвестиційно привабливих умов:

– створення для іноземних компаній привабливого інвестиційного середовища, розробка дієвих механізмів гарантій збереження інвестицій;

– розвиток кооперації з іноземними виробниками, розробка та реалізація спільних проектів;

– приватно-державне партнерство.

2) Дерегуляції:

– зниження рівня державного регулювання та ліквідація умов корупційного впливу в сфері виробництва озброєння;

– спрощення та оптимізація законодавства в сфері регулювання ринку озброєнь та військової техніки України.

3) Лібералізації:

– створення конкурентного середовища, та забезпечення рівних умов для всіх учасників ринку озброєння України, включаючи рівне податкове навантаження і рівні умови доступу до формування державного замовлення;

– недопущення монополізації державними підприємствами чи їх конгломератами ринку озброєнь України;

– лібералізація експорту та імпорту озброєння, підвищення ефективності експортного контролю;

– створення механізму забезпечення громадського контролю за діяльністю державних установ в сфері реалізації державного оборонного замовлення;

– вільний вихід підприємств на зовнішній ринок.

 

Задачі Асоціації:

– забезпечення громадського контролю за діяльністю державних установ в сфері реалізації державного оборонного замовлення;

– впровадження відкритих та прозорих процедур прийняття рішень Міністерством Оборони, шляхом висвітлення актуальних питань в засобах масової інформації;

– надання експертної підтримки (юридичної, економічної, технічної) державним органам при виробленні стратегій, програмних документів, законодавчих актів, інших нормативних документів;

– організація міжнародної співпраці, залучення до вирішення актуальних проблем українського оборонно-промислового комплексу міжнародних експертів, в першу чергу представників країн-членів НАТО;

– створення для іноземних компаній привабливого інвестиційного середовища, розробка дієвих механізмів гарантій збереження інвестицій в сфері розробки та виготовлення сучасної зброї і військової техніки;

– розвиток кооперації з іноземними виробниками, розробка та реалізація спільних проектів.

Нижче можна ознайомитись із членами Асоціації:

Реєстр членів спілки