We are proud of our reputation
for delivering the highest quality work

На З’їзді Спілки було обрано новий склад правління та затверджено ключові напрями розвитку


Відбувся З’їзд членів ГС Асоціації виробників озброєння та військової техніки України.

Під час заходу було заслухано звіти Голови правління та Виконавчого директора щодо результатів та актуальної проблематики діяльності керівних органів Спілки.

Також були обговорені й погоджені зміни до Статуту Спілки, призначено новий склад Правління Асоціації.

Під час обговорення стратегічних напрямків діяльності Спілки було погоджено розвиток тісної співпраці з іншими профільними об’єднаннями і організаціями.

Після З’їзду було проведено робочу зустріч Правління та Наглядова Рада Асоціації під час якої було обговорено регламент та ключові принципи подальшої роботи керівних органів Спілки.