Ми пишаємомось нашою роботою

Корпорація «Об’єднання підприємств Марс»

Корпорація «Об’єднання підприємств Марс» має на меті координацію діяльності підприємств засновників у об’єднання матеріальних та фінансових ресурсів для організації наукової та виробничої діяльності у машинобудуванні, приладобудуванні, спецхімії та іншої виробничо-господарської діяльності, в тому числі інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності, а також підняття науково-промислового потенціалу України, що спрямовано на підвищення конкурентоспроможності та ефективності виробництва. Створення прогресивних технологій та впровадження передових наукових розробок у промисловість, виробництво та випуск продукції починаючи від наукової розробки до її серійного випуску, налагодження раціональних кооперованих зв’язків, розвиток експортної бази України, повне задоволення потреб засновників та інших підприємств, установ, організацій у продукції виробничо-технічного призначення (спеціального призначення та подвійного використання), побутових, консультаційних та інших послугах, і залученні інвестицій.