[email protected]

We are proud of our reputation
for delivering the highest quality work

Про Асоціацію

Асоціація виробників озброєння та військової техніки України – це платформа співпраці лідерів промисловості, наукових кіл і уряду щодо напрацювання рішень і політик, направлених на реалізацію національних інтересів і потреб в секторі безпеки і оборони, з акцентом на розвиток Кластера оборонної промисловості України.

Асоціація виробників озброєння і військової техніки України об’єднує більшість приватних українських компаній сектору оборонної промисловості, що в останні роки забезпечили Збройні сили України бронетехнікою, засобами протиповітряної оборони і радіоелектронної боротьби, безпілотною авіацією, іншими зразками сучасної зброї і військової техніки.

 

Асоціація виробників зброї та військової техніки України:

1) представляє більшість провідних національних виробників озброєння та військової техніки;

2) об’єднує національних виробників і неприбуткові громадські організації сектору оборонної промисловості;

3) є неполітичним неурядовим некомерційним галузевим об’єднанням, офіційно зареєстрованим як неприбуткова організація – Громадська спілка;

4) створена з метою (1) просвітницько-адвокаційної підтримки її членів з усіх аспектів оборонної промисловост і питань національної безпеки, (2) розробки й просування політик, що забезпечували б реалізацію місії, візії та цілей об’єднання.

 

Питання політики

AUDM працює над зміцненням партнерства між урядом і промисловістю шляхом діалогу, просвітництва і взаємодії з Парламентом та виконавчою владою. Команда з розробки політик Асоціації здійснює моніторинг, освітню роботу з своїми членами і повідомляє щодо законодавчих змін, що мають безпосереднє значення і вплив на діяльність сектора безпеки і оборони.

 

Візія/Бачення AUDM 2017:

До 2020 року Асоціація AUDM сприяла створенню в Україні ЗА ОЦІНКОЮ СВІТОВИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ІНСТИТУЦІЙ найкращих в Світі умов ведення підприємництва в галузі виробництва й розробки озброєння, військової техніки і технолгій військового/подвійного призначення.

 

Візія/Бачення AUDM 2020:

Асоціація є довіреним лідером серед об’єднань сектору націонаьної безпеки і оборони, надаючи всесторонню підтримку державним структурам щодо напрацювання рішень і політик в секторі розвитку оборонної промисловості, а також по визначеним питанням оборонного урядового замовлення.

 

Місія AUDM

AUDM залучає екфективних і інновативних лідерів до розробки та впровадження рішень, кращих практик, політик й передових технологій в секторі безпеки і оборони з акцентом на розвиток Кластера оборонної промисловості.

 

Цінності

Інновації, відповідальне лідерство, результат.

 

Мета Асоціації. Метою Асоціації є створення передумов до впровадження принципів ринкової економіки в секторі оборонної промисловості  України шляхом:

 

1) Створення інвестиційно привабливих умов:

створення для іноземних компаній привабливого інвестиційного середовища, розробка дієвих механізмів гарантій збереження інвестицій;

розвиток кооперації з іноземними виробниками, розробка та реалізація спільних проектів;

приватно-держане партнерство.

2) Дерегуляції:

зниження рівня державного регулювання та ліквідація умов корупційного впливу в сфері виробництва озброєння;

спрощення та оптимізація законодавства в сфері регулювання ринку озброєнь та військової техніки України.

3) Лібералізації:

створення конкурентного середовища, та забезпечення рівних умов для всіх учасників ринку озброєння України, включаючи рівне податкове навантаження і рівні умови доступу до формування державного замовлення;

недопущення монополізації державними підприємствами чи їх конгломератами ринку озброєнь України;

лібералізація експорту та імпорту озброєння, підвищення ефективності експортного контролю;

створення механізму забезпечення громадського контролю за діяльністю державних установ в сфері реалізації державного оборонного замовлення;

вільний вихід підприємств на зовнішній ринок.

 

Задачі Асоціації:

забезпечення громадського контролю за діяльністю державних установ в сфері реалізації державного оборонного замовлення;

впровадження відкритих та прозорих процедур прийняття рішень Міністерством Оборони, шляхом висвітлення актуальних питань в засобах масової інформації;

надання експертної підтримки (юридичної, економічної, технічної) державним органам при виробленні стратегій, програмних документів, законодавчих актів, інших нормативних документів;

організація міжнародної співпраці, залучення до вирішення актуальних проблем українського оборонно-промислового комплексу міжнародних експертів, в першу чергу представників країн-членів НАТО;

створення для іноземних компаній привабливого інвестиційного середовища, розробка дієвих механізмів гарантій збереження інвестицій в сфері розробки та виготовлення сучасної зброї і військової техніки;

розвиток кооперації з іноземними виробниками, розробка та реалізація спільних проектів.